Poradenská činnosť
PORADENSKÁ ČINNOSŤ

 • v oblasti informačných systémov
 • v oblasti systémových riešení pre podnikové siete
 • zastupovanie klienta pri komunikácii s dodávateľmi IT technológií
 • predaj tovaru počítačov a serverov kancelárskej techniky
 • softvérového vybavenia
 • aktívnych a pasívnych sieťových komponentove

Ponúkame Vám kompletné softvérové a hardvérové poradenstvo.


Zaistenie bezpečnosti

 • podnikovej siete a údajov pred neoprávneným prístupom.
 • počítačov a serverov pred vírusmi a malvérom.
 • údajov pre prípad ich odcudzenia (kryptovanie údajov).
Servis a údržba

 • softvérového a hardvérového vybavenia počítačov a serverov.
 • serverov a počítačov.
 • operačných systémov, aplikácií a programov.
 • IT infraštruktúry a sieťových aktívnych a pasívnych komponentov.
 • podnikovej siete a štruktúrovanej kabeláže.
Poradenská činnosť

 • softvérového a hardvérového vybavenia počítačov a serverov