Servis a údržba
Servis a údržba

  • správa softvérového a hardvérového vybavenia počítačov a serverov;
  • správa serverov a počítačov;
  • operačných systémov;
  • aplikácií a programov;
  • IT infraštruktúry a sieťových aktívnych a pasívnych komponentov;
  • správa podnikovej siete a štruktúrovanej kabeláže.