ZAISTENIE BEZPEČNOSTI

  • podnikovej siete a údajov pred neoprávneným prístupom;
  • počítačov a serverov pred vírusmi a malvérom;
  • údajov pre prípad ich odcudzenia (kryptovanie údajov).